Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Tel.: + 48 14 637 37 37
Fax: + 48 14 633 07 18
E-mail: tarnow@grupaazoty.com
Strona: www.grupaazoty.com
Grupa Azoty
(jednostka dominująca Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów, Polska
tel.: +48 14 637 37 37
fax: +48 14 633 07 18
kontakt@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com

Azoty Tarnów są jedną z największych firm chemicznych w Polsce. Wraz ze spółkami zależnymi (w tym m.in. Z.Ch. Police oraz ZAK S.A.) tworzą największą Grupę Kapitałową sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny posiadający najwyższe kompetencje w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, alkoholi OXO i plastyfikatorów oraz pigmentów. Wiele z nich to rozpoznawalne marki handlowe o ugruntowanej od dawna renomie. Potwierdzeniem ich wysokiej jakości są uzyskane certyfikaty, atesty i liczne nagrody branżowe. Własne zaplecza m.in. badawcze, projektowe i serwisowe umożliwiają Grupie prowadzenie także działalności usługowej. Nowa struktura Grupy Azoty zapewnia jej silną pozycję rynkową w kraju i za granicą i sprawia, że jest ona największym w Polsce i drugim w Europie producentem nawozów mineralnych. A jej produkty trafiają do ponad pięćdziesięciu krajów świata. Sprzedaż na takim poziomie oraz obecność na tylu rynkach nie byłyby możliwe bez utworzenia w ramach grupy nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Misją Grupy Azoty  jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej grupy, poszerzanie jej międzynarodowego zasięgu i harmonijny rozwój wchodzących w jej skład spółek – jej najcenniejszych aktywów.

Produkcja tworzyw konstrukcyjnych w Grupie Azoty realizowana jest przez dwie spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz ATT Polymers GmbH. Produkowane są tworzywa zarówno w formie naturalnej jak i modyfikowanej. Grupa Azoty jest jedynym krajowym i jednym z nielicznych w Europie zintegrowanym producentem poliamidu 6 o nazwie handlowej Tarnamid®, który produkowany jest poprzez polimeryzację wytwarzanego w Tarnowie kaprolaktamu. Grupa jest również jedynym w kraju producentem tworzyw poliacetalowych (POM) o nazwie handlowej Tarnoform®. Wykorzystując unikalny potencjał, na jaki składa się m.in. ścisła współpraca Grupy Azoty z wiodącymi polskimi instytucjami i zespołami naukowo-badawczymi, stale rozwijana jest oferta modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych, w tym specjalistycznych. Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa zapewnia serwis i fachowe doradztwo dla odbiorców tworzyw sztucznych.
Segment alkoholi OXO i plastyfikatorów jest ważnym obszarem działalności Grupy Azoty. Wchodząca w skład Grupy spółka ZAK S.A. jest jedynym w Polsce producentem alkoholi OXO oraz posiada jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji OXO w Europie, która dodatkowo jest zintegrowana z innymi instalacjami. Bogata oferta w tym zakresie obejmuje m.in. 2-etyloheksanol, n- i izo-butanol. Ponadto ZAK S.A. jest również największym w kraju producentem plastyfikatorów posiadając w swojej ofercie takie produkty jak Oxoplast® OT, Oxoplast® O, Oxoplast® IB, Oxoplast® PH, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym tworzyw sztucznych, lakierów, barwników i żywic syntetycznych.
Grupa Azoty, dzięki wchodzącym w jej skład Zakładom Chemicznym „Police” S.A., jest jedynym krajowym producentem bieli tytanowej. Wytwarzane pigmenty są dystrybuowane zarówno w kraju, jak i za granicą pod zastrzeżoną nazwą handlową Tytanpol®.
Oferta Grupy obejmuje 9 gatunków rutylowych. Ze względu na swoją wysoką jakość, większość z nich została dopuszczona do stosowania w produktach mających kontaktu z żywnością. Znajdują one również zastosowanie w przemyśle powłokowym, tworzyw sztucznych i papierniczym.

initMap(50.014700646721145, 20.92095673084259, 'Grupa Azoty S.A.', '33-101 Tarnów', 'ul. Kwiatkowskiego 8');
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Dostawca maszyn
Przetwórca tworzyw
Rodzaj Tworzywa:
Dostawca maszyn:
Przetwórstwo surowców:
Profil firmy:
Miasto: