Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A.

ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: + 48 77 481 20 00
Fax: + 48 77 481 29 99
E-mail: oxoplast@grupaazoty.com
Strona: www.oxoplast.com
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to znaczący podmiot największego polskiego koncernu chemicznego – Grupy Azoty. Spółka odgrywa kluczowe znaczenie w życiu gospodarczym i społecznym regionu. To firma wielopokoleniowa, z tradycjami, szanująca wartości ludzkie i społeczne. Swój biznes opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach azotowych oraz alkoholach OXO i plastyfikatorach. Misją firmy jest dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów.
Dzięki uznanym markom produktowym, takim jak Salmag®, ZAKsan® czy Oxoviflex®, oraz konsekwentnie realizowanej działalności rozwojowej, prowadzonej w poszanowaniu środowiska naturalnego i zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa procesowego, Spółka wypracowała silną i stabilną pozycję na krajowym i europejskim rynku chemicznym.
Obecnie Grupa Azoty ZAK S.A. to trzeci w kraju pod względem zdolności produkcyjnych wytwórca nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz jedyny w kraju producent alkoholi OXO i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka oferuje ponadto usługi specjalistyczne w zakresie analityki laboratoryjnej i środowiskowej.
Czując się odpowiedzialną za swoje otoczenie, Grupa Azoty ZAK S.A. aktywnie działa na rzecz wspólnoty lokalnej. Systematycznie inwestuje w kapitał ludzki, budując relację opartą na współtworzeniu kultury korporacyjnej, przywiązaniu do firmy, lojalności, i pełnego zaangażowania w realizację misji spółki.

 • Dostawca surowców:
  • Dodatki
   • Plastyfikatory
 • W ofercie również:
  • W ofercie:
  • Plastyfikatory PCV
  • Alkohole OXO
  • Aldehydy
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Dostawca maszyn
Przetwórca tworzyw
Rodzaj Tworzywa:
Dostawca maszyn:
Przetwórstwo surowców:
Profil firmy:
Miasto: